Moscow, Bolshoy Savvinsky Lane, 9
kvalifikatsionnye-znaki

vostochnye-zvezdy
dubovye-listya-s-mechami
zheleznye-kresty
kvalifikatsionnye-znaki